Startvergadering 18/09/2018.

Dinsdag 18 september 2018 was de echte aftrap van onze Gip. We presenteerden samen met heel de klas wat onze gip allemaal inhield en hoe we dit gingen aanpakken.

U kunt onze presentatie hieronder bekijken.

Presentatie