Geluidsintensiteit

Wat houdt deze proef in?

Wij, Sil en Julian, meten de invloed van afstand en rotatie van een geluidsbron op de geluidsintensiteit na. We doen dit met behulp van een opstelling die we zelf maken. Deze bevat een lineaire motor die de geluidsbron van afstand doet veranderen en een servo om de geluidsbron te doen draaien. Ook een microfoon zal nodig zijn om de geluidsintensiteit op te nemen. -Sil Vandriessche

Geluidsintensiteit

GIP verslag.

1. Onderzoeksvraag/hypothese

We onderzoeken welke invloed de afstand tussen een speaker en een microfoon heeft op de geluidsintensiteit. Ook onderzoeken we welke invloed de verandering in rotatiehoek van de speaker t.o.v. de microfoon heeft op de geluidsintensiteit. De rotatiehoek is de hoek die een speaker maakt t.o.v. zijn eigen as.


1.1. Invloed afstand

Wij verwachten dat, wanneer de afstand tussen de speaker en de microfoon groter wordt, de geluidsintensiteit kleiner zal worden.


1.2. Invloed rotatiehoek

Wij verwachten dat, wanneer de rotatiehoek van de speaker vergroot van 0° naar 180°, we een steeds kleiner wordende geluidsintensiteit zullen meten. Wanneer de rotatiehoek vergroot van 180° naar 360°, verwachten we een steeds groter wordende geluidsintensiteit.


2. Voorkennis

2.1. Geluidsintensiteit

Geluidsintensiteit (I) is de hoeveelheid energie (E) die per tijds- en per oppervlakte-eenheid opgevangen wordt. Het wordt uitgedrukt in W/m2.

\(I = \frac WS = \frac{E}{S \cdot \Delta t} = \frac{2 \cdot \pi ^2 \cdot m \cdot f^2 \cdot A^2}{S \cdot \Delta t} \)

Verwijdert men zich van de geluidsbron, dan verzwakt het geluid. De uitgezonden trillingsenergie moet zich verdelen over driedimensionale golffronten waarvan de oppervlakte voortdurend groter wordt. De hoeveelheid energie die opgenomen wordt, wordt dus steeds kleiner als de afstand tot de bron groter wordt.

Geluid dat op homogene wijze in alle richtingen wordt uitgezonden, spreidt zich uit over een steeds groter wordende bol. De golffronten zijn sferen waarvan de oppervlakte evenredig is met het kwadraat van de straal. De geluidsintensiteit is omgekeerd evenredig met het kwadraat van de afstand tot de geluidsbron.

Bij verdubbeling van de afstand wordt de energie over een vier keer groter oppervlak verdeeld.

Boloppervlak: \( 4 \cdot \pi \cdot r^2 \)
Geluidsintensiteit: \(I = \frac{P}{4 \cdot \pi \cdot r^2} \)

Waarbij:
I = geluidsintensiteit (W/m2)
P = vermogen van de geluidsbron (W)
r = afstand tot de geluidsbron (m)


2.2 Luidheidsniveau

Luidheidsniveau (L) is een term die gebruikt wordt om de waargenomen geluidsintensiteit uit te drukken. Het is een grootheid die gemeten wordt in decibel (dB).

Luidheidsniveau: \( L = 10 \cdot log \frac{I}{I_0}\)

Waarbij:
L = luidheidsniveau (dB)
I = geluidsintensiteit (W/m2)
I0 = de referentie-intensiteit, gelijkgesteld aan 10-12 W/m2 (gehoordrempel)


3. Opstelling

3.1. Mechanish

Om ons project uit te werken gebruiken we een lang profiel (20x20x1000) als basis. Over dit profiel kunnen we dan een speaker laten bewegen t.o.v. een microfoon om zo de verandering in intensiteit weer te kunnen geven. Ook kunnen we de speaker laten roteren om ook de invloed van de rotatie te achterhalen.3.1.1. Beweging van de speaker

Zoals eerder vermeld is het de bedoeling om de speaker voort te laten bewegen op het profiel. Dit doen we d.m.v. een tandriem. Deze riem glijdt over 2 wieltjes die we vast maken aan de uiteinden van het profiel. Eén wieltje laten we draaien door de aansturing van een stappenmotor, het andere wieltje draait doordat de tandriem erover beweegt. De riem zelf maken we vast aan het karretje waarop de speaker is gemonteerd. De positie van het karretje kunnen we weten d.m.v. een eindeloopschakelaar. In onze zelfgemaakte webserver kunnen we dan ingeven op welke positie de speaker zich moet bevinden.


3.1.2. Rotatie van de speaker

Om de invloed van de rotatie op de intensiteit te achterhalen moeten we natuurlijk de speaker kunnen laten roteren. Hiervoor gebruiken we een servomotor die we bevestigen op het karretje. Door deze motor kunnen we de speaker plaatsen onder een welbepaalde hoek. Op bepaalde plaatsen laten we de speaker roteren en zo kunnen we de invloed weten. Ook dit proces kunnen we regelen via de webserver.3.2. Elektrisch

3.2.1. ESP-32

Om alles elektrisch te laten werken maken we gebruik van een ESP-32. Het is een microcontroller die ingebouwde Wi-Fi- en Bluetooth-functionaliteiten bevat. Hierdoor kan het apparaat makkelijk verbinding maken met netwerken, en kan het communiceren met andere apparaten. De microcontroller biedt een breed gamma aan Input/Output-pinnen. Hierdoor is het mogelijk om veel verschillende componenten aan te sluiten. Een ESP-32 laat de gebruiker ook toe om een eigen webserver te maken. Dit is een belangrijk gegeven om alles te kunnen automatiseren en bedienen.3.2.2. Speaker

We gebruiken een speaker om geluid uit te zenden. De speaker heeft weliswaar nog een versterkertje nodig om zijn toon te versterken. We laten de speaker op bepaalde afstanden geluid uitsturen om zo de invloed van afstand en rotatie te kunnen weten.3.2.3. Microfoon

Een microfoon hebben we nodig voor het inlezen van het geluid, en de verwerking ervan. We monteren hem aan de kant van de stappenmotor. De verwerking gebeurt in Excel. Met de gegevens kunnen we dan de nodige grafieken opstellen waaruit we de nodige besluiten kunnen trekken.3.2.4. Stappenmotor

Eerder in dit verslag staat dat we een tandriem laten bewegen over twee wieltjes. één daarvan wordt dus aangestuurd d.m.v. een stappenmotor. De motor laat ons toe om heel nauwkeurig te werken. De stappenmotor heeft een stuurbordje nodig zodat we hem kunnen bedienen met de microcontroller.3.2.5. Servomotor

In 3.1.2 beschreven reeds dat we een servomotor gebruiken om de speaker te laten draaien. We maken weliswaar gebruik van een discontinue motor, dit wil zeggen dat de motor geen hele toer kan draaien.3.2.4. Eindeloopschakelaar

Zoals eerder vermeld in het verslag gebruiken we een eindeloopschakelaar om de exacte positie van de speaker t.o.v. de microfoon te kunnen weten. Wanneer het karretje deze schakelaar aanraakt stopt het direct met bewegen. Vanaf dit punt kunnen we de speaker weer achteruit laten bewegen en laten stoppen op bepaalde plaatsen.4. Meting en resultaten

Als eerste meting hebben we de speaker op 6 verschillende afstanden en 11 verschillende hoeken tussen de 0 en 180° een toon laten afspelen. We hebben hierna de speaker 180° gedraaid zodat we ook de geluidsintensiteit konden meten voor hoeken groter dan 180°. We moeten dit in 2 keer doen omdat onze servomotor maar 180° kan draaien.

Voorwaarts Achterwaarts
α(°) l(mm) I α(°) l(mm) I
0120114.650120120.67
18120177.118120139.93
36120228.3136120159.91
54120271.7554120180.98
72120303.972120200.21
90120322.0290120212.74
108120319.21108120215.49
126120297.83126120225.61
144120264.92144120222.79
162120216.99162120194.91
180120167.06180120166.52
026095.39026050.15
18260104.451826070.74
36260110.723626061.73
54260120.345426061
72260127.217226064.65
90260126.149026061.22
108260116.8710826075.13
12626091.6812626064.2
14426067.1314426032.02
16226047.816226026.43
18026038.0118026035.56
040039.5040052.46
1840040.951840049.52
3640045.783640054.95
5440056.915440073.5
7240069.897240087.42
9040073.699040098.29
10840067.64108400101.36
12640056.7812640088.95
14440048.4314440069.78
16240046.9516240056.3
18040051.1218040069.83
054065.71054029.19
1854066.681854050.55
3654071.583654058.76
5454081.085454064.8
7254087.397254070.69
9054088.289054072.32
10854086.2910854086.35
12654072.2412654066.47
14454050.5614454055.57
16254043.3316254046.8
18054043.718054052.87
068056.36068039.81
1868067.241868033
3668075.223668029.72
5468080.35468042.78
7268084.467268053.26
9068085.099068067.01
10868076.4910868082.72
12668058.5512668063.07
14468045.2914468054.89
16268039.0716268041.78
18068034.6518068046.07
082038.26082024.97
1882053.61882046.79
3682065.493682063.25
5482077.185482067.21
7282085.657282080.45
9082085.199082085.16
10882078.2510882084.19
12682064.1812682077.12
14482053.914482052.28
16282048.1116282043.51
18082044.7118082039.43

α is de hoek van de geluidsbron ten opzichte van de microfoon waarbij 90° betekent dat de speaker recht naar de microfoon wijst bij de voorwaarts test, weg kijkt van de microfoon bij de achterwaarts test. α wordt hier uitgedrukt in graden.

l is de afstand van de bron tot de microfoon in mm.

I is de intensiteit van het gemeten geluid. Dit heeft geen eenheid omdat onze microfoon niet gekalibreerd is en het dus niet kunnen vergelijken met de referentie waarde van 10-12 W/m2. 


4.2. Tweede meting

Voor de tweede meting hebben we meer punten gemeten waarbij de speaker dichter bij de microfoon staat, en minder punten waarbij de afstand groter is. Hieronder vind je het resultaat hiervan.

Voorwaarts
α(°) l(mm) I
012087.07
18120137.17
36120188.76
54120235.91
72120277.49
90120299.61
108120292.24
126120255.93
144120211.02
162120184.02
180120162.7
016094.14
18160133.34
36160163.09
54160185.18
72160194.72
90160202.12
108160193.36
126160169.8
144160159.41
162160169.8
180160155.31
024062.69
1824083.68
3624098.19
54240112.19
72240126.77
90240138.41
108240139.53
126240142.03
144240132.75
162240115.48
18024097.57
036047.72
1836061.32
3636076.65
54360102.75
72360124.29
90360132.42
108360144.64
126360132.88
144360112.84
16236088.32
18036068.85
052048.17
1852051.53
3652062.67
5452078.35
7252095.64
90520109.11
108520110.89
12652097.42
14452076.75
16252055.78
18052046.67
072026.94
1872034.67
3672045.35
5472066.93
7272087.03
9072093.12
10872093.98
12672080.2
14472065.23
16272048.48
18072038.2

Voor deze meetresultaten gebruiken we dezelfde eenheden zoals bij de eerste meting. We hebben voor deze meting de speaker niet omgedraaid dus we hebben alleen maar de voorwaartse meting.


4.3. Derde meting

Voor de derde meting hebben we alle objecten waarop het geluid kon reflecteren weg gedaan. De reden hiervoor bespreken we verder in het verslag.

Voorwaarts Achterwaarts
α(°) l(mm) I α(°) l(mm) I
0 120 86.72 0 120 92.65
18 120 155.35 18 120 114.28
36 120 218.37 36 120 137.31
54 120 264.3 54 120 162.36
72 120 300.87 72 120 186.07
90 120 323.76 90 120 202.18
108 120 317.52 108 120 211.23
126 120 283.08 126 120 209.07
144 120 239.5 144 120 196.71
162 120 200.28 162 120 181.16
180 120 185.63 180 120 165.74
0 160 102.23 0 160 41.31
18 160 150.02 18 160 49.3
36 160 186.8 36 160 59.41
54 160 220.64 54 160 67.47
72 160 244.57 72 160 90.09
90 160 253.43 90 160 111.55
108 160 249.73 108 160 125.56
126 160 225.08 126 160 129.72
144 160 200.92 144 160 123.27
162 160 180.28 162 160 113.41
180 160 156.63 180 160 102.26
0 240 133.41 0 240 42.48
18 240 163.61 18 240 44.21
36 240 184.24 36 240 55.22
54 240 203.03 54 240 45.88
72 240 216.06 72 240 58.11
90 240 223.43 90 240 71.89
108 240 224.34 108 240 82.78
126 240 217.35 126 240 82.82
144 240 201.16 144 240 78.58
162 240 180.6 162 240 70.29
180 240 156.96 180 240 62.36
0 360 105.77 0 360 49.45
18 360 124.82 18 360 46.84
36 360 143.39 36 360 50.5
54 360 162.25 54 360 68.16
72 360 176.91 72 360 93.71
90 360 185.97 90 360 110.52
108 360 186.31 108 360 115.2
126 360 171.56 126 360 102.12
144 360 151.72 144 360 80.85
162 360 129.94 162 360 48.01
180 360 117.7 180 360 35.72
0 520 65.64 0 520 65.5
18 520 75.7 18 520 59.37
36 520 89.97 36 520 61.37
54 520 102.07 54 520 65.86
72 520 115.07 72 520 71.67
90 520 121.22 90 520 79.36
108 520 114.26 108 520 81
126 520 94.18 126 520 71.29
144 520 72.73 144 520 52.55
162 520 56.63 162 520 34.36
180 520 53.09 180 520 24.16
0 720 79.43 0 720 21.58
18 720 93.5 18 720 22.16
36 720 109.46 36 720 31.32
54 720 121.74 54 720 44.73
72 720 129.98 72 720 59.27
90 720 132.85 90 720 69.35
108 720 128.52 108 720 71.66
126 720 114.12 126 720 65.02
144 720 96.76 144 720 50.61
162 720 78.54 162 720 34.62
180 720 67.67 180 720 21.59

Ook hier hebben we weer dezelfde groot en eenheden zoals de eerste twee metingen.


5. Verwerking van de resultaten

5.1. Eerste meting

Op de eerste meting hebben we vooral gekeken naar hoe de afstand de geluidsintensiteit beïnvloed. Hieronder vind je de grafiek van de geluidsintensiteit in functie van de afstand van de bron tot de microfoon.

Op bovenstaande grafiek is te zien dat we bij de eerste paar afstanden het verschil in geluidsintensiteit duidelijk kunnen zien. Als we de afstand weliswaar vergroten, zien we steeds kleinere verschillen in intensiteit. Soms zien we zelf dat de intensiteit toeneemt t.o.v. de kleinere afstand. Dit komt omdat de microfoon niet precies genoeg is om zulke kleine verschillen waar te nemen.

We kunnen dit verklaren met het feit dat de geluidsintensiteit afneemt met het kwadraat van de afstand, hierdoor komen we dus snel op een heel kleine intensiteit uit.


5.2. Tweede meting

Om het probleem van precisie op te lossen hebben we voor de tweede meting meer punten gemeten dichter bij de microfoon en minder punten gemeten verder van de microfoon. Zoals je ziet op de grafiek hieronder.Op de eerste grafiek is te zien hoe de gemeten geluidsintensiteit afneemt in functie van de afstand van de speaker tot de microfoon. Op de tweede grafiek is te zien hoe de geluidsintensiteit verandert t.o.v. de hoek van de speaker en de afstand. Deze grafiek is opgebouwd uit poolcoördinaten. Je hebt hier dus voor ieder datapunt een hoek en een modulus. Op alle gemeten hoeken worden dus de meetpunten geplaatst, en de modulus van het meetpunt of anders gezegd de afstand van het meetpunt tot de oorsprong, stelt hier de intensiteit voor. We zien op de grafiek dat de intensiteit groter is bij 180° en 162° in vergelijking met de intensiteit bij 0° en 18°. Dit hoort niet zo te zijn, maar ik denk dat dit komt doordat ik naast de speaker stond toen wij het experiment deden. Hierdoor zijn volgens mij de geluidsgolven op mijn lichaam weerkaatst waardoor ze luider toekwamen bij de microfoon.


5.3. Derde meting

Op de derde meting heb ik ervoor gezorgd dat de geluidsgolven niet op mijn lichaam en andere objecten zou weerkaatsen. Maar helaas heeft dit niet zoveel effect op de meting.Dit is de intensiteit van de bron over de verschillende hoeken in °. Je ziet hier ook weer duidelijk dat de hoeken bij 180° tot 50 – 60 hoger liggen in intensiteit.


6. Berekeningen

6.1. Intensiteit uit datapunten

Als de microfoon iets opneemt dan hebben we datapunten dat de luchtdruk op dat moment voorstelt. Doordat de bron een toon van 1000 Hz produceert stellen deze data punten een golf voor.

We willen van deze golf de amplitude weten maar dit is niet zo simpel als gewoon het verschil zoeken tussen het hoogste en het laagste punt want er zit ruis op de golf, waardoor dit een drastisch ander resultaat zou kunnen geven. De reden dat dit zo kan afwijken is omdat je hier maar rekening houdt met twee datapunten. Om dit op te lossen moeten we dus rekening houden met alle datapunten.

Dit doen we door het gemiddelde te nemen van alle datapunten, en vervolgens alle data punten min dit gemiddelde te doen. Dit zorgt ervoor dat de x-as door het midden van de golf loopt. Hierna nemen we de absolute waarde van al deze datapunten, waarna we weer het gemiddelde nemen van al deze datapunten. Dit gemiddelde nemen we als onze intensiteit. Doordat we een blokgolf gebruiken is dit gemiddelde gelijk aan de amplitude.Dit is de code om dit te doen, dit wordt volledig automatisch uitgevoerd door de ESP32 bij elk meetpunt. Hierdoor kunnen wij heel gemakkelijk de data downloaden van de ESP32 en hoeven wij dit niet allemaal handmatig te doen.


6.2. Intensiteit in functie van afstand

Afstand (mm) Geluidsintensiteit
120 299.61
160 202.12
240 138.41
360 132.42
520 109.11
720 93.12

Dit zijn een deel van de resultaten van de tweede meting hieruit zullen we de intensiteit in functie van de afstand proberen te bepalen. Doordat we metingen hebben gedaan onder verschillende hoeken weten we dat de speaker niet mooi in een bol uitzendt. We kunnen er dus niet van uitgaan dat de intensiteit zich gaat gedragen zoals volgende formule die we tijdens de les hebben gezien voor een bron die in een bol uitzendt.

\(I = \frac{W}{4\pi r^2} \)

Hier is r de afstand van de bron tot de microfoon, en W het vermogen van de speaker.

Uit onze metingen kunnen we zien dat de geluidsbron ongeveer een kegel uitzendt dus willen we nu weten wat de intensiteit is in functie van de afstand voor een kegel.

We weten dat \(I = \frac{W}{A} \),voor een kegel is het oppervlak op een bepaalde afstand een cirkel.

Op bovenstaande figuur is l de afstand van de bron tot de microfoon, r de straal van de cirkel en α de helft van de hoek tussen twee overstaande zijden van de kegel. Met de tangens kunnen we nu uit de hoek en de afstand de straal halen.

\(r = tan(α) \cdot l \)

Nu kunnen we uit de straal de oppervlakte halen:

\(A = \pi r^2 = \pi(tan(\alpha)\cdot l)^2 = tan(\alpha)^2 \cdot l^2 \cdot \pi \)

We kunnen nu \(tan⁡(α)^2\) als een constante a zien, want deze verandert niet. Hierdoor krijgen we nu volgende formule

\(A = \pi \cdot a \cdot l^2\)

En voor de intensiteit krijgen we nu volgende formule.

\(I = \frac{W}{\pi \cdot a \cdot l^2} \)

We veranderen het vermogen van de speaker nooit dus we kunnen dit ook zien als een constante, we nemen nu de constante W en a tezamen in een constante c.

\(I = \frac{c}{\pi \cdot l^2} \)

We kunnen deze formule nu omvormen zodat we c kunnen bekomen.

\(c = l \cdot \pi \cdot l^2\)

Als we hier nu het eerste resultaat ingeven van bovenstaande meting dan kunnen we c bekomen.

\(c = 299,61 \cdot \pi \cdot (0,12m) ^2 = 13,55\)

Nu kunnen we c invullen in de functie.

\(I = \frac{13,55}{\pi \cdot l^2} \)

Nu kunnen we deze functie vergelijken met de meetresultaten.

L I I(l)
120 299.61 299.5208
160 202.12 168.4804
240 138.41 74.88019
360 132.42 33.28008
520 109.11 15.95081
720 93.12 8.320021

Hier is I de gemeten intensiteit en I(l) de berekende intensiteit.
We zien hier dat de meetresultaten niet helemaal overeen komen met de wiskunde. Maar hier spreken we verder over in het besluit.


7. Vaststellingen en besluit

We kunnen uit de berekeningen vaststellen dat de microfoon niet lineair opneemt waardoor we de formule voor de intensiteit in functie van de afstand niet kunnen afleiden. We kunnen met de resultaten wel zien dat de intensiteit afneemt naarmate de afstand tot de microfoon groter wordt.

Door de meting onder verschillende hoeken uit te voeren zien we dat de intensiteit van de bron niet voor alle afstanden gelijk is, het hangt dus ook af van de bron. Dit is dan ook de reden waarom het anders klinkt als je voor of achter een geluidsbron staat.


8. Reflectie

Moesten we onze GIP opnieuw maken zouden we kijken voor een betere microfoon want de microfoon dat we nu gebruiken belemmert de meetresultaten. We zouden dan ook meer tijd steken in de afwerking en bijvoorbeeld kijken om een behuizing te maken. We zijn wel tevreden over het mechanische deel, want we kunnen de geluidsbron goed van positie laten veranderen. Ook zijn we tevreden van de bediening van de opstelling want dit is heel gemakkelijk te doen via de webserver. Hierdoor kunnen we ook makkelijk de data van de microcontroller halen dit zullen we in de toekomst zeker nog gebruiken voor gelijkaardige projecten.

-Julian Ampe
-Sil Vandriessche